Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Πεντηκοστή 2016

"εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν"

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον

ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

Website: https://www.patriarchate.org

Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας

ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος

Website: http://www.patriarchateofalexandria.com

Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας

ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάννης

Website: http://antiochpatriarchate.org

Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων

ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος

Website: http://www.jerusalem-patriarchate.info

Ἐκκλησία τῆς ῾Ρωσσίας

ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος

Website: http://www.patriarchia.ru

Ἐκκλησία τῆς Σερβίας

ὁ Πατριάρχης Σερβίας Εἰρηναῖος

Website: http://www.spc.rs

Ἐκκλησία τῆς ῾Ρουμανίας

ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ

Website: http://patriarhia.ro

Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας

ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας Νεόφυτος

Website: http://www.bg-patriarshia.bg

Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας

ὁ Πατριάρχης Γεωργίας Ἠλίας

Website: http://patriarchate.ge

Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

ὁ Ἀρχιεπισκόπος Κύπρου Χρυσόστομος

Website: http://churchofcyprus.org.cy

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

ὁ Ἀρχιεπισκόπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος

Website: http://www.ecclesia.gr

Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας

ὁ Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας

Website: http://www.orthodox.pl

Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας

ὁ Ἀρχιεπισκόπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος

Website: http://orthodoxalbania.org

Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας

ὁ Ἀρχιεπισκόπος Τσεχίας καί Σλοβακίας Ραστισλάβος

Website: http://pravoslavnacirkev.cz