Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Πεντηκοστή 2016

"εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν"

Photo Gallery

Photos from the Holy and Great Council of the Orthodox Church from June 17-26, 2016. All photos are available for media and public use, with no alteration or modification. Please credit photographer listed in photo description. Larger resolution photos may be downloaded via Flickr.