Holy and Great Council

Pentecost 2016

“He called all to unity”

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la sesiunea de deschidere a lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod

-- REMARKS AS PREPARED FOR DELIVERY --

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României,
la sesiunea de deschidere a lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod

Creta, luni, 20 iunie 2016

Sanctitatea Voastră,

Preafericirile Voastre,

Înaltpreasfințiile Voastre,

Onorați participanți la acest Sinod,

Sfântul și Marele Sinod al Bisericilor Ortodoxe este în același timp un eveniment rar și începutul unei normalități, deoarece sinodalitatea este o regulă canonică a vieții Bisericilor locale, pentru a exprima unitatea credinței ortodoxe, a vieții sacramentale și a disciplinei canonice a Bisericii celei Una, Sfântă, Universală (Sobornicească) și Apostolică. Dacă sinodalitatea este o normă canonică la nivel local, ea trebuie să fie o normă și la nivel panortodox universal.

Sinodalitatea sau conciliaritatea se împlinește în concelebrarea sacramentală a Sfintei Euharistii, pentru a exprima simultan unitatea de credință ortodoxă și însăși taina comuniunii Bisericii cu Capul ei, Domnul nostru Iisus Hristos.

Autocefalia Bisericilor Ortodoxe exprimă libertatea lor administrativă și pastorală, în timp ce comemorarea euharistică panortodoxă și sinodalitatea (conciliaritatea) panortodoxă exprimă unitatea întregii Ortodoxii.

Activitatea pastorală și misionară a Bisericii trebuie să țină cont astăzi de problemele și provocările contemporane. Totuși, scopul principal al lucrării Bisericii este sfințirea și mântuirea oamenilor, adică dobândirea vieții veșnice în iubirea și lumina Împărăției Preasfintei Treimi.

În acest sens, Sinodul nu trebuie să formuleze noi dogme sau sfinte canoane noi, ci trebuie să aibă o semnificație pastorală și misionară actuală, pentru a mărturisi iubirea lui Hristos pentru Biserica Sa și pentru întreaga umanitate. Duhul Sfânt este Duhul Adevărului și al Comuniunii. Dacă mărturisim împreună dreapta credință, atunci primim bucuria comuniunii în iubirea Preasfintei Treimi, pe Care o sărbătorim astăzi.

 

† DANIEL

Patriarhul României

Related Content